13 августа 2013, 12:41
356
Анонс:
Общественное обсуждение проекта Закона Украины "Об особенностях осуществления риэлторской деятельности"

Проект Закона Украины "Об особенностях осуществления риэлторской деятельности"

На сайте Минэкономразвития  для проведения общественного обсуждения  размещён проект Закона Украины  "Об  особенностях осуществления  риэлторской деятельности".


Ознакомиться  с текстом проекта Закона можно здесь:


http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/category/system?cat_id=32862&stind=11


 

Петру ЯковлевуИвану Змейчуку и еще 1 пользователю это нравится
Коллеги - думаю стоит на ЭТО обратить внимание.
Похоже примут))
13 августа 2013, 19:24
нравится
Стаття 25. Документи, що підтверджують виконання умов договору про надання ріелторських послуг
1. Суб’єкт ріелторської діяльності складає акт про виконання договору про надання ріелторських послуг (далі – акт) – документ, що підтверджує їх виконання та надає суб’єктові ріелторської діяльності право на отримання грошової винагороди від споживача ріелторських послуг за надані ріелторські послуги.
2. У разі коли суб’єктом ріелторської діяльності є:
ріелторська організація – акт підписується ріелтором, який безпосередньо надавав послуги, керівником такої організації і споживачем ріелторських послуг та скріплюється печаткою ріелторської організації;
ріелтор (фізична особа — підприємець) – акт підписується ним і споживачем ріелторських послуг та скріплюється печаткою такого ріелтора.
3. Форма і порядок складення акту встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку.
4. Розмір і порядок оплати ріелторських послуг визначаються за домовленістю сторін, якщо інше не визначено законодавством.
Максимальний розмір оплати ріелторських послуг не може перевищувати трьох відсотків вартості нерухомого майна, зазначеного у правочині щодо такого майна.
Сума грошової винагороди, що повинна бути сплачена споживачем ріелторських послуг за надання таких послуг, обов’язково зазначається в акті.
13 августа 2013, 21:42
нравится
Розділ VIІІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РІЕЛТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 35. Порядок та умови інформаційного забезпечення ріелторської діяльності
1. Суб’єкт ріелторської діяльності у межах доручень, передбачених договором про надання ріелторських послуг та довіреністю (договором доручення), має право проводити збір інформації, необхідної для укладення правочину щодо об’єкта нерухомості, забезпечення його нотаріального посвідчення та/або державної реєстрації, а також виконання такого правочину.
2. Підставою для надання суб’єктам ріелторської діяльності інформації є відповідне звернення, до якого додаються копії договору про надання ріелторських послуг, укладеного із споживачем ріелторських послуг, та довіреності (договору доручення) споживача на одержання такої інформації.
3. Суб’єкт ріелторської діяльності має право на одержання у встановленому порядку від посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також інших посадових осіб інформації про об’єкти нерухомості, щодо яких укладено договір про надання ріелторських послуг, їх характеристики, а також відомостей про власників таких об’єктів нерухомості та інших осіб, що мають право на ці об’єкти, якщо інше не передбачено законодавством.
4. Збір, надання та використання інформації, передбачені цим Законом, здійснюються з урахуванням вимог Законів України “Про захист персональних даних”, “Про інформацію”, “Про доступ до публічної інформації” та “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.
13 августа 2013, 22:04
нравится
Улучшить сайт Соцсети